Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

K-Cordisk OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ehk e-poe lilleois.ee kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, millega on võimalik tutvuda järgnevalt.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

K-Cordisk OÜ kogub isikuandmeid veebipoe lilleois.ee kaudu teenuse pakkumiseks ehk tagamaks tellimuste kohaletoimetamine ning kliendi ees võetud kohustuste täitmine, samuti tellijaga ühenduse võtmiseks. Kliendi isikuandmetena käsitleme kontaktandmeid, milleks on kliendi poolt sisestatud ees- ja perekonnanimi, ettevõtte nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja saadetise kohaletoimetamise aadress. K-Cordisk OÜ veebipoest lilleois.ee tellimisel on kliendipoolt sisestatud andmed konfidentsiaalsed ning K-Cordisk OÜ ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui vastava informatsiooni edastamine on nõutud (näiteks kullerteenuse pakkujale, kes vastutab lillesaadetise kohaletoimetamise eest) ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

K-Cordisk OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, K-Cordisk OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Isikuandmete kaitse

K-Cordisk OÜ rakendab kõiki teadaolevaid ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ K-Cordisk, Tallinna 18-1, Kuressaare, 93819, Reg. nr. 10215173

Küpsised

lilleois.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

  1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: ChromeInternet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab K-Cordisk OÜ Google Analytics abil, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.

Turvalisus

Kõiki K-Cordisk OÜ veebipoe lilleois.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. K-Cordisk OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. Vastav info avaldatakse antud veebipoe lehel www.lilleois.ee

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@lilleois.ee