Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

K-Cordisk OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ehk e-poe lilleois.ee kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, millega on võimalik tutvuda järgnevalt.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

K-Cordisk OÜ kogub isikuandmeid veebipoe lilleois.ee kaudu teenuse pakkumiseks ehk tagamaks tellimuste kohaletoimetamine ning kliendi ees võetud kohustuste täitmine, samuti tellijaga ühenduse võtmiseks. Kliendi isikuandmetena käsitleme kontaktandmeid, milleks on kliendi poolt sisestatud ees- ja perekonnanimi, ettevõtte nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja saadetise kohaletoimetamise aadress. K-Cordisk OÜ veebipoest lilleois.ee tellimisel on kliendipoolt sisestatud andmed konfidentsiaalsed ning K-Cordisk OÜ ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui vastava informatsiooni edastamine on nõutud (näiteks kullerteenuse pakkujale, kes vastutab lillesaadetise kohaletoimetamise eest) ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

K-Cordisk OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, K-Cordisk OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Isikuandmete kaitse

K-Cordisk OÜ rakendab kõiki teadaolevaid ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ K-Cordisk, Tallinna 18-1, Kuressaare, 93819, Reg. nr. 10215173

Turvalisus

Kõiki K-Cordisk OÜ veebipoe lilleois.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. K-Cordisk OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. Vastav info avaldatakse antud veebipoe lehel www.lilleois.ee

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@lilleois.ee